Polityka prywatności i RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znane popularnie pod skrótem RODO.

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych oraz uprawnieniach, jakie w związku z tym Państwu przysługują.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Anita Borkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: NATURALNIE Anita Borkowska, pod adresem: ul. Kochanowskiego 11/2, 68-100 Żagań, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9241919695.

W sprawach dotyczących bezpieczeństwa Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami pod adresem e-mail: sklep@znaturyzrobione.pl

2. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • w celu realizacji umowy, i/lub działań przed jej zawarciem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO,
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w celu informowania o statusie zamówienia i przesyłania ewentualnych ofert marketingowych tzn. newslettera SMS (przy czym każdorazowo można się z niego wypisać).

3. Kategorie Danych Osobowych:

Administrator przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

 4. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe będą udostępnianie następującym kategoriom podmiotów:

 • upoważnionym pracownikom Administratora danych,
 • usługodawcom, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora danych i ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.
 • Twoje dane mogą być również udostępnianie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

 5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazuję Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń pomiędzy Państwem a mną z tytułu realizacji umowy lub do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z realizacją umowy, w zależności od tego, który z terminów w odniesieniu do konkretnych danych będzie dłuższy.

7. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu na­stępujące prawa:

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, sprostowania lub uzupełnienia.

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 17 i 18 RODO (w szczególności, gdy uważają Państwo, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem).

Mają Państwo prawo do żądania przeniesienia swoich danych, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie. Przysługuje Państwu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

W przypadkach, w których Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu lub w interesie publicznym, mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania: w każdym przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla celów marketingu bezpośredniego a w pozostałych przypadkach ze względu na Państwa szczególną sytuację.

W przypadku przetwarzania Państwa danych w systemie informatycznym w celu realizacji umowy, mają Państwo prawo do otrzymania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie, a także przekazania ich do innego wskazanego administratora.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem mają Państwo prawo do skontaktowania się z nami pod adresem e-mail: borkowska.anitaa@gmail.com  lub wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator danych nie będzie wykorzystywać Twoich danych osobowych do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

8. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji umowy. Jesteś zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa podpisania i realizacji umowy.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.znaturyzrobione.pl

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Z Natury Zrobione poprzez Serwis.

    2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

NATURALNIE Anita Borkowska z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 12/2, 68-100 Żagań. NIP 9241919695 REGON 521554525

    3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

    4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

    5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
- poprzez gromadzenie plików "cookies" (patrz "Polityka plików cookies").

    6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

    7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

    8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

    9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

    10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

    11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez stronę www.znaturyzrobione.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce – „Kontakt”.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka dotycząca plików cookies odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do NATURALNIE Anita Borkowska.
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
NATURALNIE Anita Borkowska używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkac
h.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl